Kemian opetus
Viikin normaalikoulu Hankkeet

Tärkeät HY-linkit

Yhteystiedot

Ari Myllyviita
Helsingin Yliopiston Viikin normaalikoulu
Postiosoite: PL 30,
00014 Helsingin yliopisto
ari.myllyviita@helsinki.fi
puhelin 050 3199 411

Eri tapahtumista, matkoista ja teemoista tekemäni blogit

Kemian opetus

Teemakohtaiset

  • Digabi - Sähköisen ylioppilastutkinnon toteuttaminen
  • Oma blogi mm. tvt-asioista

 

Hankesivustojani

Norssiope.fi -hanke - Harjoittelukoulujen opettajien tvt-täydennyskoulutu, hanke päättynyt

OPStuki2016 -hanke - Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistus - Facebook

LOPStuki2016 -hanke - Lukion opetussuunnitelman päivitys,hanke päättynyt - Facebook