SEURAAVAT KOLUTUKSET (sisältökuvaukset alla)

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus (etä)

 • MAOL:n toteuttama kiertue alkaa syyskuussa 2022 (oma ilmoittautumislomake ilmestyy viimeistään elokuun alussa)
 1. Helsinki (Viikin normaalikoulu) keskiviikkona 28.9.2022 klo 16.30-19.30
 2. Etänä toteutuvat
  torstai 10.11. klo 12-15
  lauantai 12.11. klo 10-13

Spektroskopia ja spektrometria lukion kemian opetuksessa (etä)

 1. sunnuntaina 25.9.2022 klo 10.00-16.00 (etänä) hinta 150 € + alv (36 €)

MarvinSketch lukion kemian opetuksessa (etä)

 1. torstai 22.9.2022 klo 14-17 (etänä) hinta 150 € + alv (36 €)

Uudet TVT-työkalut kemian opetuksessa (etä)

 1. sopimuksen mukaan

SISÄLTÖKUVAUKSET

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus

Koulun toimintaympäristön huomioiva kemikaalien säilytys, käyttö ja jätteiden käsittely on laajasti esiteltynä oppaassa, jota koulutuksessa käytetään perusmateriaalina. Koulutuksessa opastetaan oppaan käyttöön ja käydään läpi aineiston oleellisia asioita ja niihin liittyviä käytäntöjä.

Oppaassa on runsaasti linkkejä lisäaineistoihin ja kemikaalivaraston hoitajan työtä helpottaviin työkaluihin, mm. kemikaaliluetteloiden laadintaan ja kemikaalien säilytysastioiden merkitsemiseen.

Aineisto: Kemikaalivaraston hoito (peda.net)

Kemian opettajan täydennyskoulutusta:
Spektroskopia ja spektrometria lukion kemian opetuksessa

 • Spektrometria (MS) ja spektroskopia (IR, NMR ja UV) ja LOPS
 • Erilaiset tehtävätyypit ja spektrometrian käyttö eri kurssien yhteydessä
 • Erilaisten spektrometristen ja spektroskopisten menetelmien perusteet — Spektrikirjastot
 • Massaspektrometria ja moolimassan määrittäminen — massaspektrien tulkintaa
 • IR-spektroskopia ja funktionaalisten ryhmien määrittäminen
 • NMR-spektroskopiat ja molekyylien atomien erilaiset ympäristöt
 • UV-spektroskopia ja kvantitatiivinen pitoisuuden määrittäminen
 • Aineisto: Spektrometriaa ja spektroskopiaa lukiossa (peda.net)

Kemian opettajien täydennyskoulutusta:
MarvinSketch lukion kemian opetuksessa

Uudet TVT-työkalut lukion kemian opetuksessa

 • Mallintaminen opetuksessa, ChemSenseAnimator
 • Sähköisen työvälineet kemian opetuksessa, ScreenCast-O-Matic
 • Yhteisöllinen media kemian opetuksessa
 • Uudet tuulet TVT:n käytössä kemian opetuksessa, ThingLink, 3D ja ThingLink

Tilauksesta:

Tieto– ja viestintätekniikka sekä yhteisöllinen media (kemian) opetuksessa

Teemoja:

 • Mallintaminen opetuksessa
 • Sähköisen työvälineet kemian opetuksessa
 • Mallintaminen ja kemian opetus
 • Tiedekäytäntölähtöinen kemian opetus
 • Yhteisöllinen media kemian opetuksessa
 • Tieto– ja viestintätekniikka opetuksessa (kemian opetuksessa)

Maksut: 

Tilinro: FI 9510 1135 0008 3182, Ari Myllyviita