Ilmoittautuminen: http://bit.ly/ChemEduKoulutus

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus

Koulun toimintaympäristön huomioiva kemikaalien säilytys, käyttö ja jätteiden käsittely on laajasti esiteltynä oppaassa, jota koulutuksessa käytetään perusmateriaalina. Koulutuksessa opastetaan oppaan käyttöön ja käydään läpi aineiston oleellisia asioita ja niihin liittyviä käytäntöjä.

Oppaassa on runsaasti linkkejä lisäaineistoihin ja kemikaalivaraston hoitajan työtä helpottaviin työkaluihin, mm. kemikaaliluetteloiden laadintaan ja kemikaalien säilytys-astioiden merkitsemiseen (etikettikone).

KOULUTUKSET:

 1. Maan 23.11. klo 9-12
 2. Lau 28.11. klo 9-12

KOODIT:

 1. KEMIK01
 2. KEMIK02

Hinta: 100 €

Kemian opettajan täydennyskoulutusta: Spektroskopiaa

 • Spektroskopia ja LOPS
 • Erilaiset tehtävätyypit ja spektrometrian käyttö eri kurssien yhteydessä
 • Erilaisten spektrometristen ja spektroskopisten menetelmien perusteet — Spektrikirjastot
 • Massaspektrometria ja moolimassan määrittäminen — massaspektrien tulkintaa
 • IR-spektroskopia ja funktionaalisten ryhmien määrittäminen
 • NMR-spektroskopiat ja molekyylien atomien erilaiset ympäristöt
 • UV-spektroskopia ja kvantitatiivinen pitoisuuden määrittäminen

KOULUTUS:

 1. Tiis 24.11. klo 9-12

KOODI: SPEKT01

Hinta: 50 €

Tieto– ja viestintätekniikka sekä yhteisöllinen media (kemian) opetuksessa

Teemoja:

 • MarvinSketch ja molekyylimallinnus
 • Mallintaminen opetuksessa
 • Sähköisen työvälineet kemian opetuksessa
 • Mallintaminen ja kemian opetus
 • Tiedekäytäntölähtöinen kemian opetus
 • Yhteisöllinen media kemian opetuksessa
 • Tieto– ja viestintätekniikka opetuksessa (kemian opetuksessa).

MarvinSketch-KOULUTUS:

 1. Kesk 25.11. klo 9-12

KOODI: MARVIN01

Hinta 50 €