SEURAAVAT KOLUTUKSET (sisältökuvaukset alla)

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus (etä)

 1. Kesk 21.4.2021 klo 09-12, hinta 100 €
 2. syksy 2021 tulossa 2 koulutuksta

Spektroskopia ja spektrometria lukion kemian opetuksessa (etä)

 1. Lau 3.4. klo 9-12, hinta 50 €
 2. Maan 17.5. klo 09-12, hinta 50 € 
 3. Lau 22.5. klo 09-12, hinta 50 €
 4. syksy 2021 tulossa 2 koulutusta

MarvinSketch lukion kemian opetuksessa (etä)

 1. 1.6.2021 klo 9-12, hinta 100 €
 2. syksy 2021 tulossa lisää koulutusta 

SISÄLTÖKUVAUKSET

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus

Koulun toimintaympäristön huomioiva kemikaalien säilytys, käyttö ja jätteiden käsittely on laajasti esiteltynä oppaassa, jota koulutuksessa käytetään perusmateriaalina. Koulutuksessa opastetaan oppaan käyttöön ja käydään läpi aineiston oleellisia asioita ja niihin liittyviä käytäntöjä.

Oppaassa on runsaasti linkkejä lisäaineistoihin ja kemikaalivaraston hoitajan työtä helpottaviin työkaluihin, mm. kemikaaliluetteloiden laadintaan ja kemikaalien säilytys-astioiden merkitsemiseen.

Aineisto: Kemikaalivaraston hoito (peda.net)

Kemian opettajan täydennyskoulutusta: Spektroskopiaa

 • Spektroskopia ja LOPS
 • Erilaiset tehtävätyypit ja spektrometrian käyttö eri kurssien yhteydessä
 • Erilaisten spektrometristen ja spektroskopisten menetelmien perusteet — Spektrikirjastot
 • Massaspektrometria ja moolimassan määrittäminen — massaspektrien tulkintaa
 • IR-spektroskopia ja funktionaalisten ryhmien määrittäminen
 • NMR-spektroskopiat ja molekyylien atomien erilaiset ympäristöt
 • UV-spektroskopia ja kvantitatiivinen pitoisuuden määrittäminen

Aineisto: Spektrometriaa ja spektroskopiaa lukiossa (peda.net)

Kemian opettajien täydennyskoulutusta: MarvinSketch

 • MarvinSketchin asentaminen ja päivittäminen
 • MarvinSketchin perusteet ja ominaisuuden eri lukion kemian kurssien näkökulmasta
 • MarvinSketch ja 3D, polymeerien piirtäminen
 • MarvinSketch ja massaspektrometria ja NMR-spektroskopia

Aineisto: Orbitaali – MarvinSketch – Tervetuloa MarvinSketch -opintoihin (peda.net)

Tilauksesta:

Tieto– ja viestintätekniikka sekä yhteisöllinen media (kemian) opetuksessa

Teemoja:

 • Mallintaminen opetuksessa
 • Sähköisen työvälineet kemian opetuksessa
 • Mallintaminen ja kemian opetus
 • Tiedekäytäntölähtöinen kemian opetus
 • Yhteisöllinen media kemian opetuksessa
 • Tieto– ja viestintätekniikka opetuksessa (kemian opetuksessa)