• Ilmoittautuminen koulutuksiin: https://bit.ly/ChemEduKoulutus 

SEURAAVAT KOLUTUKSET vuosi 24 (sisältökuvaukset alla)

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus (etä)

MarvinSketch lukion kemian opetuksessa (etä)

 1. odotetaan tietoja Abitti 2-ympäristön molekyylimallinnusohjelmasta

Spektroskopia ja spektrometria lukion kemian opetuksessa (etä)

 1. tulossa 

Uudet TVT-työkalut kemian opetuksessa (etä)

 1. tulossa

SISÄLTÖKUVAUKSET

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus

Koulun toimintaympäristön huomioiva kemikaalien säilytys, käyttö ja jätteiden käsittely on laajasti esiteltynä oppaassa, jota koulutuksessa käytetään perusmateriaalina. Koulutuksessa opastetaan oppaan käyttöön ja käydään läpi aineiston oleellisia asioita ja niihin liittyviä käytäntöjä.

Oppaassa on runsaasti linkkejä lisäaineistoihin ja kemikaalivaraston hoitajan työtä helpottaviin työkaluihin, mm. kemikaaliluetteloiden laadintaan ja kemikaalien säilytysastioiden merkitsemiseen.

Aineisto: Kemikaalivaraston hoito (peda.net)

Kemian opettajan täydennyskoulutusta:
Spektroskopia ja spektrometria lukion kemian opetuksessa

 • Spektrometria (MS) ja spektroskopia (IR, NMR ja UV) ja LOPS
 • Erilaiset tehtävätyypit ja spektrometrian käyttö eri kurssien yhteydessä
 • Erilaisten spektrometristen ja spektroskooppisten menetelmien perusteet — Spektrikirjastot
 • Massaspektrometria ja moolimassan määrittäminen — massaspektrien tulkintaa
 • IR-spektroskopia ja funktionaalisten ryhmien määrittäminen
 • NMR-spektroskopiat ja molekyylien atomien erilaiset ympäristöt
 • UV-spektroskopia ja kvantitatiivinen pitoisuuden määrittäminen
 • Aineisto: Spektrometriaa ja spektroskopiaa lukiossa (peda.net)

Kemian opettajien täydennyskoulutusta:
MarvinSketch lukion kemian opetuksessa

 • Perusasiat:
  • MarvinSketchin asentaminen ja päivittäminen
  • MarvinSketchin perusteet
  • MarvinSketch ja rekatioyhtälöt
  • MarvinSketch ja orgaaniset suolat
  • MarvinSketch ja isomeria (KE3)
  • MarvinSketch ja polymeerien piirtäminen
 • Erityisominaisuudet
  • MarvinSketch ja 3D
  • MarvinSketch ja kompleksiyhdisteet
  • MarvinSketch ja massaspektrometria ja NMR-spektroskopia
  • Liukoisuus: logP & logD
  • Toiminnallisuudet lukion kemian kurssien näkökulmasta
 • Aineisto: Orbitaali – MarvinSketch – Tervetuloa MarvinSketch -opintoihin (peda.net)

Uudet TVT-työkalut lukion kemian opetuksessa

 • Mallintaminen opetuksessa, ChemSenseAnimator
 • Sähköisen työvälineet kemian opetuksessa, ScreenCast-O-Matic
 • Yhteisöllinen media kemian opetuksessa
 • Nettityökalut, mm. virtuaalinen titraus, galvaaniset kennot
 • Uudet tuulet TVT:n käytössä kemian opetuksessa, ThingLink, 3D ja ThingLink

Tilauksesta:

Tieto– ja viestintätekniikka sekä yhteisöllinen media (kemian) opetuksessa

Teemoja:

 • Mallintaminen opetuksessa
 • Sähköisen työvälineet kemian opetuksessa
 • Mallintaminen ja kemian opetus
 • Tiedekäytäntölähtöinen kemian opetus
 • Yhteisöllinen media kemian opetuksessa
 • Tieto– ja viestintätekniikka opetuksessa (kemian opetuksessa)

Maksut: 

Tilinro: FI 9510 1135 0008 3182, Ari Myllyviita