Ilmoittautuminen: http://bit.ly/ChemEduKoulutus

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus

Koulun toimintaympäristön huomioiva kemikaalien säilytys, käyttö ja jätteiden käsittely on laajasti esiteltynä oppaassa, jota koulutuksessa käytetään perusmateriaalina. Koulutuksessa opastetaan oppaan käyttöön ja käydään läpi aineiston oleellisia asioita ja niihin liittyviä käytäntöjä.

Oppaassa on runsaasti linkkejä lisäaineistoihin ja kemikaalivaraston hoitajan työtä helpottaviin työkaluihin, mm. kemikaaliluetteloiden laadintaan ja kemikaalien säilytys-astioiden merkitsemiseen.

KOULUTUKSET:

 1. Tiis 2.3.2021 klo 12-15 
 2. Kesk 21.4.2021 klo 09-12

KOODIT:

 1. KEMIK03

Hinta: 100 €

Kemian opettajan täydennyskoulutusta: Spektroskopiaa

 • Spektroskopia ja LOPS
 • Erilaiset tehtävätyypit ja spektrometrian käyttö eri kurssien yhteydessä
 • Erilaisten spektrometristen ja spektroskopisten menetelmien perusteet — Spektrikirjastot
 • Massaspektrometria ja moolimassan määrittäminen — massaspektrien tulkintaa
 • IR-spektroskopia ja funktionaalisten ryhmien määrittäminen
 • NMR-spektroskopiat ja molekyylien atomien erilaiset ympäristöt
 • UV-spektroskopia ja kvantitatiivinen pitoisuuden määrittäminen

KOULUTUS:

 1. Lau 20.2.2021 klo 10-16
 2. Perj 9.4.2021. klo 9-15

KOODI:

 1. SPEKT02
 2. SPEKT03

Hinta: 100 €

Kemian opettajien täydennyskoulutusta: MarvinSketch

 • MarvinSketchin asentaminen ja päivittäminen
 • MarvinSketchin perusteet ja ominaisuuden eri lukion kemian kurssien näkökulmasta
 • MarvinSketch ja 3D, polymeerien piirtäminen
 • MarvinSketch ja massaspektrometria ja NMR-spektroskopia

KOULUTUS

 1.  

KOODI:

 1. MARVIN02

Hinta 100 €

Tilauksesta:

Tieto– ja viestintätekniikka sekä yhteisöllinen media (kemian) opetuksessa

Teemoja:

 • MarvinSketch ja molekyylimallinnus
 • Mallintaminen opetuksessa
 • Sähköisen työvälineet kemian opetuksessa
 • Mallintaminen ja kemian opetus
 • Tiedekäytäntölähtöinen kemian opetus
 • Yhteisöllinen media kemian opetuksessa
 • Tieto– ja viestintätekniikka opetuksessa (kemian opetuksessa).