Koulutus

Yhteystiedot

Ari Myllyviita
Helsingin Yliopiston Viikin normaalikoulu
Postiosoite: PL 30,
00014 Helsingin yliopisto
ari.myllyviita@helsinki.fi
puhelin 050 3199 411

Hankkeet - toteutetut ja työn alla olevat

Meneillään olevat hankkeet

Yksityiskoulujen verkoston (Lauttasaaren yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu) yhteinen lukiohanke UbiikkiLukio tähtää uuden teknologian hyödyntämiseen ja valmistautumiseen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

Olen mukana rakentamassa Viikin normaalikoulun Liikkuva koulu-, tasa-arvoisen koulutuksen ja kerhotoiminnan hankkeita. Keväällä 2017 käynnistyi OKM:n kärkiohjelman mukainen kielten opetuksen kehittämishanke.

Keväälle 2017 OKM myönsi Digitutor toimintaan ja digotutorien koulutukseen määrärahat. Digitutor-koulutushankkeessa olin mukana rakentamassa digitutor-koulutuksen pakettia ja toteuttamassa pilottia Hgin harjoitteluikoulujen digitutoreille.

Kansainvälinen yhteistyöhanke Johannesburgin ja Helsingin yliopiston välillä tähtää suomalaismallin mukaisen normaalikoulutoiminnan toteuttamiseen Etelä-Afrikassa sekä yläkoulun ja lukion Science-opetuksen kehittämiseen suomalaisen tutkimuslähtöinen opetuksen lähtökohdista. Tämän lisäksi olen mukana kehittämässä mentorointi-koulutusta Johannesburgin yliopiston kollegan kanssa.

Päättyneet hankkeet

Syksyllä 2015 alkanut ONTP (Outstannding New Teavher Programme) -hanke hakee mentorointi- ja ohjaustoimintaan uusia toimintamalleja. Hannele Niemen vetämään hankkeensee on kutsuttu Viikin normaalikoulusta allekirjoittanut (e-mentorointi) ja yksi alakoulun luokanopettaja kollega. Hanke päättyi päätöskonferenssiin Lissabonissa keväällä 2017. Olin mukana esittelemässä hankkeen suosituksia.

OKM:n Osaaja-ohjelman tyädennyskoulutushanke - Norssiope.fi

Norssiope.fi -hanke on päättyi (joulukuussa 2016). Hankkeella on omat kotisivut (www.norssiope.fi). Olen toiminut hankkeen koordinaattori koko hankkeen ajan vuosina 2011-2016. Hanke on valtakunnallinen eNorssi-verkoston tvt-täydennyskoulutushanke. Rahoitettu OKM:n toimesta lähes miljoonalla eurolla.

Norssiope.fi I  300 000 € 
Norssiope.fi II  190 000 € 
Norssiope.fi III  210 000 € 
Norssiope.fi IV  150 000 € 
Norssiope.fi V  80 000 €   930 000 € 

OPH:n henkilöstökoulutushankkeet - opetussuunnitelmien kehittäminen

LOPStuki2016 -hanke käynnistyi huhtikuussa 2015 ja jatkui vuoden 2016 loppuun. Hankkeella oli omat kotisivut osoitteessa www.lops2016.fi . Hanke paneutuu lukion opetussuunnitelman päivityksen toteuttajien koulutukseen. Rahoitettu OPH:n toimesta.

OPStuki2016 -hankkeen toinen vaihe päättyi vuoden 2015 lopussa. Ensimmäisessä vaiheessa (2013-2014) olin työvaliokunnan jäsen, toisessa ohjausryhmän varapuheenjohtaja (vastuu taloudesta). Hankkeen www-sivut löytyvät edelleen osoitteesta www.ops2016.fi.

OPStuki2016  200 000 € 
OPStuki2016B  120 000 € 
LOPStuki2016  100 000 €   420 000 € 

OKM:n ICT-hankkeita

ICT-ohjaus -hanke käynnistyi syksyllä 2014 ja jatkui vuoden 2015 loppuun saakka. Hanke keskittyy ICT-ohajuksen ja tukitoiminnan organisointiin Viikin normaalikoulussa. Yhteistyötä tehdään Normaalilyseon, Oulunkylän, Töölön ja Lauttasaaren yhteiskoulujen kanssa. Hanke jatkui ns. ICT-toimintakulttuurihankkeena ja jatkui vuoden 2016 loppuun

OPH:n oppimisympäristöhankkeet

Opetushallitus Oppimisympäristö -hankkeita on ollut useita. Sormet -hankkeet (Viikin I ja II) ja. Molla-hanke ovat olleet yhteistyöhankkeita, joissa on ollut mukana mm. Saimaan Mediakeskus, Helsingin opetusviraston Mediakeskus ja Turun TOP-keskus. Nämä ovat olleet tablet-laitteiden kokeiluun liittyviä hankkeita.

Viikin oma Oppimisympäristön -hanke oli LuMob-hanke vuosina 2013-2015. OVI-koordinaatiohankkeen alla toimi Viikin oma Second Life Viikki -hanke, jossa tuotettiin mm. bilogian opetukseen virtuaalinen oppimispolku ja kehitettiin kemian opetuksen animaatioita ja mallinnusta.

eNorssi-verkoston Koulu 3.0- ja 3.1 -hankkeet olivat yhteisöllisen median kokeiluhankkeita. Näitä jälkimmäinen oli ensimmäinen Viikin normaalikoulun koordinoima eNorssi-verkostohanke.

Kv-hankkeeet

EU-rahoitettu Quality in Blended Learning -koulutushanke, jossa Viikin normaalikoulun vastuulla oli pilottikurssin toteuttaminen. Itse olin hankkeen johtoryhmässä ja yksi kouluttajista ko. kurssilla. Hankkeella oli oma blogi ja FB-ryhmä.