Koulutus

Yhteystiedot

Ari Myllyviita
Haakoninlahdenkatu 3 C 39
00590 HELSINKI
ari@myllyviita.fi
ari.myllyviita@helsinki.fi
puhelin 044 3039 282

Hankkeet - toteutetut ja työn alla olevat

Meneillään olevat hankkeet

Kemikaaliturvallisuus koulussa -hanke on Opetushallituksen hnbkilöstökoulutushanke, jossa toteutuvat lähi- ja etäkoulutuksena kemikaalivarastonhoitajien peruskurssit, jatkokoulutus (uusi verrattuna aiempaan vastaavaan hankkeeseen) ja rehtoreiden webinaarit. Hanke käynnistyi syksyllkä 2022 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Tiedeopetuksen kehittäminen PIRE-hankkeessa on päättymäässä oleva kv-projekti. Projekti on Michiganin State Universityn ja Helsingin yliopiston tiedeoptuksen kehittämishanke. Sitä on rahoitettu mm. Suomen akatemian kautta. Olin syksyn 2019 ajan myös ko. hankkeen puitteissa tiedekunnassa töissä. Hankkeeseen liittyen olen ollut mukana mm. kirjoittamassa artikkelin "Projektioppiminen luonnontieteessä" -kirjaan (julkaisijana Gaudeamus).

Syksyllä 2020 käynnistyi Erasmus+ -hanke ORCheSSE (chesse.org), jonka tavoiteena on tuottaa kemikaalivaraston hoitajille ja kemian opettajille kemikaaliturvallisuuteen liittyvää aineistoa, www-sivusto, jossa on mm. kemikaalivaraston vastuuhenkilön opas sisällytettynä. Mukana ovat Tukholman, Oslon, Ljubljanan ja Helsingin yliopistot. Hanke on kolmivuotinen.

Loppukeväästä 2021 käynnistyi MaSCoT-hanke (mulkana OsloMet-yliopisto Norjasta jaHelsingin yliopisto). Hankkeessa kehitetään opetusmalleja, jossa hyödynnetään algoritmistä ajattelua (computational thinking). Hanke on kolmivuotinen.

Uusia kansallisia hankkeita, joissa olen mukana ovat:

  • FCLab-hanke (eNorssi-hanke), joka kehittää oppimisympäristöjä
  • Lukion hybridiopetus -hanke, jossa kehitetään hybridiopetuksen toimintamalleja ja kemian opetuksen työkalu -pakki-idea.

Päättyneet hankkeet.

MAOL:n tieto- ja viestinätekniikan koulutushankkeet ovatt työllistäneet vuosien 2017-2018 aikana. Ja lukuvuoden 2019-2020 aikanatoteutuu "Sähköiset työkalut kemian opetuksessa" -koulutushanke.

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus -hanke (OPH tukemana) syksyn 2018 aikana sisälsi 11 tilaisuutta puolilla maata, kaiken kaikkiaan yli 500 kemian opettajaa osallistui koulutukseen. Koulutuksen aineiston löytää linkistä.Koulutushankkeeseen haettiinjatkorahoitustahuonolla menestyksellä.

Keväälle 2017 OKM myönsi Digitutor toimintaan ja digitutorien koulutukseen määrärahat. Digitutor-koulutushankkeessa olin mukana rakentamassa digitutor-koulutuksen pakettia ja toteuttamassa pilottia Hgin harjoittelukoulujen digitutoreille.Toimintaa jatkuu vielä keväälle 2021.

Olen ollut mukana rakentamassa Viikin normaalikoulun Liikkuva koulu-, tasa-arvoisen koulutuksen ja kerhotoiminnan hankkeita. Keväällä 2017 käynnistyi OKM:n kärkiohjelman mukainen kielten opetuksen kehittämishanke.Hankekoordinaattorin tehtävätjätettyäni keväällä 2019 kerhotoiminnan ja tasa-arvohankkeet jatkuivat. Liikkuva koulu ja kielten opetuksen hankkeen päättyivät.

OKM:n Osaaja-ohjelman tyädennyskoulutushanke - Norssiope.fi

Norssiope.fi -hanke on päättyi (joulukuussa 2016). Hankkeella on omat kotisivut (www.norssiope.fi). Olen toiminut hankkeen koordinaattori koko hankkeen ajan vuosina 2011-2016. Hanke on valtakunnallinen eNorssi-verkoston tvt-täydennyskoulutushanke. Rahoitettu OKM:n toimesta lähes miljoonalla eurolla.

Norssiope.fi I  300 000 € 
Norssiope.fi II  190 000 € 
Norssiope.fi III  210 000 € 
Norssiope.fi IV  150 000 € 
Norssiope.fi V  80 000 €   930 000 € 

OPH:n henkilöstökoulutushankkeet - opetussuunnitelmien kehittäminen

LOPStuki2016 -hanke käynnistyi huhtikuussa 2015 ja jatkui vuoden 2016 loppuun. Hankkeella oli omat kotisivut osoitteessa www.lops2016.fi . Hanke paneutuu lukion opetussuunnitelman päivityksen toteuttajien koulutukseen. Rahoitettu OPH:n toimesta.

OPStuki2016 -hankkeen toinen vaihe päättyi vuoden 2015 lopussa. Ensimmäisessä vaiheessa (2013-2014) olin työvaliokunnan jäsen, toisessa ohjausryhmän varapuheenjohtaja (vastuu taloudesta). Hankkeen www-sivut löytyvät edelleen osoitteesta www.ops2016.fi.

OPStuki2016  200 000 € 
OPStuki2016B  120 000 € 
LOPStuki2016  100 000 €   420 000 € 

OKM:n ICT-hankkeita

ICT-ohjaus -hanke käynnistyi syksyllä 2014 ja jatkui vuoden 2015 loppuun saakka. Hanke keskittyy ICT-ohajuksen ja tukitoiminnan organisointiin Viikin normaalikoulussa. Yhteistyötä tehdään Normaalilyseon, Oulunkylän, Töölön ja Lauttasaaren yhteiskoulujen kanssa. Hanke jatkui ns. ICT-toimintakulttuurihankkeena ja jatkui vuoden 2016 loppuun

OPH:n oppimisympäristöhankkeet

Yksityiskoulujen verkoston (Lauttasaaren yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu) yhteinen lukiohanke UbiikkiLukio (vuosina 2016-2017) tähtäsi uuden teknologian hyödyntämiseen ja valmistautumiseen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin

Opetushallitus Oppimisympäristö -hankkeita on ollut useita. Sormet -hankkeet (Viikin I ja II) ja. Molla-hanke ovat olleet yhteistyöhankkeita, joissa on ollut mukana mm. Saimaan Mediakeskus, Helsingin opetusviraston Mediakeskus ja Turun TOP-keskus. Nämä ovat olleet tablet-laitteiden kokeiluun liittyviä hankkeita.

Viikin oma Oppimisympäristön -hanke oli LuMob-hanke vuosina 2013-2015. OVI-koordinaatiohankkeen alla toimi Viikin oma Second Life Viikki -hanke, jossa tuotettiin mm. bilogian opetukseen virtuaalinen oppimispolku ja kehitettiin kemian opetuksen animaatioita ja mallinnusta.

eNorssi-verkoston Koulu 3.0- ja 3.1 -hankkeet olivat yhteisöllisen median kokeiluhankkeita. Näitä jälkimmäinen oli ensimmäinen Viikin normaalikoulun koordinoima eNorssi-verkostohanke.

Kv-hankkeeet

EU-rahoitettu Quality in Blended Learning -koulutushanke, jossa Viikin normaalikoulun vastuulla oli pilottikurssin toteuttaminen. Itse olin hankkeen johtoryhmässä ja yksi kouluttajista ko. kurssilla. Hankkeella oli oma blogi ja FB-ryhmä.

Syksyllä 2015 alkanut ONTP (Outstannding New Teavher Programme) -hanke hakee mentorointi- ja ohjaustoimintaan uusia toimintamalleja. Hannele Niemen vetämään hankkeensee on kutsuttu Viikin normaalikoulusta allekirjoittanut (e-mentorointi) ja yksi alakoulun luokanopettaja kollega. Hanke päättyi päätöskonferenssiin Lissabonissa keväällä 2017. Olin mukana esittelemässä hankkeen suosituksia.

UMI-Sci-Ed -hanke (Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote STEM Education) oli Horizon 2020-hanke ja toteutui vuosina 2016-2019. Hankkeessa kokeiltiin mm UDO-nimisen minitietokoneen soveltamista STEM-opetukseen.

Kansainvälinen yhteistyöhanke Johannesburgin ja Helsingin yliopiston välillä tähtää suomalaismallin mukaisen normaalikoulutoiminnan toteuttamiseen Etelä-Afrikassa sekä yläkoulun ja lukion Science-opetuksen kehittämiseen suomalaisen tutkimuslähtöinen opetuksen lähtökohdista. Tämän lisäksi olen mukana kehittämässä mentorointi-koulutusta Johannesburgin yliopiston kollegan kanssa. Mentoroinnin tiimoilta on julkaistu itseopiskeluun soveltuva aineisto: http://www.norssiope.fi/norssiope/mentoring/index.html. Yksi tutkimusartikkeleista on ilmestynyt European journal of Teacher Education -lehdessä.

EL-STEM-hanke on Erasmus+ -hanke, jossa kehitetään AR:n ja VR:n käyttöä tiedeopetuksessa. Hanke käynnistyi vuonna 2018 ja jatkuu keväällä 2020Hanke raportoitiin syksyn 2020 aikana.

Päivitetty 31.5.2021