Koulutus

Yhteystiedot

Ari Myllyviita
Helsingin Yliopiston Viikin normaalikoulu
Postiosoite: PL 30,
00014 Helsingin yliopisto
ari.myllyviita@helsinki.fi
puhelin 050 3199 411

Hankkeet - toteutetut ja työn alla olevat

Meneillään olevat hankkeet

Tiedeopetuksen kehittäminen PIRE-hankkeessa on tällä hetkellä ajankohtainenprojekti, koska olen syksyn ajan myös ko. hankkeen puitteissa tiedekunnassa töissä.

Kemikaalivaraston hoitajien koulutus -hanke (OPH tukemana) syksyn 2018 aikana sisälsi 11 tilaisuutta puolilla maata, kaiken kaikkiaan yli 500 kemian opettajaa osallistui koulutukseen. Koulutuksen aineiston löytää linkistä.

MAOL:n tieto- ja viestinätekniikan koulutushankkeet ovat yöllistäneet vuosien 2017-2018 aikana.

Olen mukana rakentamassa Viikin normaalikoulun Liikkuva koulu-, tasa-arvoisen koulutuksen ja kerhotoiminnan hankkeita. Keväällä 2017 käynnistyi OKM:n kärkiohjelman mukainen kielten opetuksen kehittämishanke.

Keväälle 2017 OKM myönsi Digitutor toimintaan ja digotutorien koulutukseen määrärahat. Digitutor-koulutushankkeessa olin mukana rakentamassa digitutor-koulutuksen pakettia ja toteuttamassa pilottia Hgin harjoitteluikoulujen digitutoreille.

Kansainvälinen yhteistyöhanke Johannesburgin ja Helsingin yliopiston välillä tähtää suomalaismallin mukaisen normaalikoulutoiminnan toteuttamiseen Etelä-Afrikassa sekä yläkoulun ja lukion Science-opetuksen kehittämiseen suomalaisen tutkimuslähtöinen opetuksen lähtökohdista. Tämän lisäksi olen mukana kehittämässä mentorointi-koulutusta Johannesburgin yliopiston kollegan kanssa. Mentoroinnin tiimoilta on julkaistu itseopiskeluun soveltuva aineisto: http://www.norssiope.fi/norssiope/mentoring/index.html. Tuoreeltaan on myös ilmestynyt tutkimusartikkeli European journal of Teacher Education -lehdessä.

Päättyneet hankkeet.

Syksyllä 2015 alkanut ONTP (Outstannding New Teavher Programme) -hanke hakee mentorointi- ja ohjaustoimintaan uusia toimintamalleja. Hannele Niemen vetämään hankkeensee on kutsuttu Viikin normaalikoulusta allekirjoittanut (e-mentorointi) ja yksi alakoulun luokanopettaja kollega. Hanke päättyi päätöskonferenssiin Lissabonissa keväällä 2017. Olin mukana esittelemässä hankkeen suosituksia.

OKM:n Osaaja-ohjelman tyädennyskoulutushanke - Norssiope.fi

Norssiope.fi -hanke on päättyi (joulukuussa 2016). Hankkeella on omat kotisivut (www.norssiope.fi). Olen toiminut hankkeen koordinaattori koko hankkeen ajan vuosina 2011-2016. Hanke on valtakunnallinen eNorssi-verkoston tvt-täydennyskoulutushanke. Rahoitettu OKM:n toimesta lähes miljoonalla eurolla.

Norssiope.fi I  300 000 € 
Norssiope.fi II  190 000 € 
Norssiope.fi III  210 000 € 
Norssiope.fi IV  150 000 € 
Norssiope.fi V  80 000 €   930 000 € 

OPH:n henkilöstökoulutushankkeet - opetussuunnitelmien kehittäminen

LOPStuki2016 -hanke käynnistyi huhtikuussa 2015 ja jatkui vuoden 2016 loppuun. Hankkeella oli omat kotisivut osoitteessa www.lops2016.fi . Hanke paneutuu lukion opetussuunnitelman päivityksen toteuttajien koulutukseen. Rahoitettu OPH:n toimesta.

OPStuki2016 -hankkeen toinen vaihe päättyi vuoden 2015 lopussa. Ensimmäisessä vaiheessa (2013-2014) olin työvaliokunnan jäsen, toisessa ohjausryhmän varapuheenjohtaja (vastuu taloudesta). Hankkeen www-sivut löytyvät edelleen osoitteesta www.ops2016.fi.

OPStuki2016  200 000 € 
OPStuki2016B  120 000 € 
LOPStuki2016  100 000 €   420 000 € 

OKM:n ICT-hankkeita

ICT-ohjaus -hanke käynnistyi syksyllä 2014 ja jatkui vuoden 2015 loppuun saakka. Hanke keskittyy ICT-ohajuksen ja tukitoiminnan organisointiin Viikin normaalikoulussa. Yhteistyötä tehdään Normaalilyseon, Oulunkylän, Töölön ja Lauttasaaren yhteiskoulujen kanssa. Hanke jatkui ns. ICT-toimintakulttuurihankkeena ja jatkui vuoden 2016 loppuun

OPH:n oppimisympäristöhankkeet

Yksityiskoulujen verkoston (Lauttasaaren yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu) yhteinen lukiohanke UbiikkiLukio (vuosina 2016-2017) tähtäsi uuden teknologian hyödyntämiseen ja valmistautumiseen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin

Opetushallitus Oppimisympäristö -hankkeita on ollut useita. Sormet -hankkeet (Viikin I ja II) ja. Molla-hanke ovat olleet yhteistyöhankkeita, joissa on ollut mukana mm. Saimaan Mediakeskus, Helsingin opetusviraston Mediakeskus ja Turun TOP-keskus. Nämä ovat olleet tablet-laitteiden kokeiluun liittyviä hankkeita.

Viikin oma Oppimisympäristön -hanke oli LuMob-hanke vuosina 2013-2015. OVI-koordinaatiohankkeen alla toimi Viikin oma Second Life Viikki -hanke, jossa tuotettiin mm. bilogian opetukseen virtuaalinen oppimispolku ja kehitettiin kemian opetuksen animaatioita ja mallinnusta.

eNorssi-verkoston Koulu 3.0- ja 3.1 -hankkeet olivat yhteisöllisen median kokeiluhankkeita. Näitä jälkimmäinen oli ensimmäinen Viikin normaalikoulun koordinoima eNorssi-verkostohanke.

Kv-hankkeeet

EU-rahoitettu Quality in Blended Learning -koulutushanke, jossa Viikin normaalikoulun vastuulla oli pilottikurssin toteuttaminen. Itse olin hankkeen johtoryhmässä ja yksi kouluttajista ko. kurssilla. Hankkeella oli oma blogi ja FB-ryhmä.