Koulutus

Yhteystiedot

Ari Myllyviita
Haakoninlahdenkatu 3 C 39
00590 HELSINKI
ari@myllyviita.fi
ari.myllyviita@helsinki.fi
puhelin 044 3039 282

Kasvatustieteen jatko-opinnot

Kasvatustieteen sivulaudatur on suoritettu. Syksyllä 2005 aloitetut opinnot on siis saatu loppuun kesällä 2011. Kasvatustieteen laudaturin merkitys on mm. siinä, että Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun aineeopettajalle on asetettu vaatimus kasvatustieteen sivulaudaturista "normaalin" opettajapätevyyden lisäksi.

1. Tutkimusmenetelmät 10 op / 6 ov

1.1. Tutkimusmenetelmäkirjallisuus 5 op / 3 ov

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2000. Research methods in education. 5th ed. London: Routledge. Vertaile tutkimusotteita ja niissä käytettäviä menetelmiä. Mitä erilaisia tutkimusotteita on (experimentaalinen, case, toimintatutkimus jne.)? Mitä asioita voidaan tällä menetelmällä tutkia? Mikä on otteen/menetelmän syntaksi - miten toimitaan (esim. miten kyselylomake laaditaan?)? Miten saatu informaatio analysoidaan ja miten luotettavuus arvioidaan?

Johnson, B. & Christensen, L. 2004. Educational research. Quantitative, qualitative and mixed approaches. 2nd ed. Boston: pearson education. Kuten Cohen. Kts. erilaisten ihmiskäsitysten vaikutusta ja merkitystä.

Bennet, J. 2003. Teaching and Learning Science: A Guide to Recent Research and its Applications. London: Continuum Tärkeimmistä asioista tiivistelmä.

  • (22.11.2009) Bennetin kirjasta olen tehnyt tiivistelmän, joka on hyväksyttykin.

1.2. Ainedidaktinen kirjallisuus 5 op / 3 ov

Bransford, J.D., Brown, A.L. & Cocking, R.C. (eds.) 2000. How People learn: Brain, Mind, Experience and School. Washington, D.C.: National Academy Press.

Jonassen, D.H. (ed). 2004. Handbook of research for educational communications and technology. A Project of the Association for Educational Communications and Technology. Macmillan Library Reference.

2. Tutkielma 30 op / 14 ov

Tehty ja hyväksytty - tässä pdf-tiedostona. Lisäksi tutkimusseminaariosuudet on suoritettu.

 

Päivitetty 16.10.2011