Koulutus

Yhteystiedot

Ari Myllyviita
Haakoninlahdenkatu 3 C 39
00590 HELSINKI
ari@myllyviita.fi
ari.myllyviita@helsinki.fi
puhelin 044 3039 282

Luottamustoimet

Luottamustoimet tällä hetkellä

Matemaattisten aineiden opettajien Liiton MAOL:in hallituksen jäsen 2022-, vuodesta 2023 kerhotoimikunnan puheenjohtaja

Päättyneitä luottamustehtäviä

Helsingin yliopiston YVV (yhteiskunnallinen vuorovaikutus) työryhmän jäsen 2018-2022

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun johtoryhmän jäsen, vastuualueena hankkeet elokuusta 2016 alkaen kesään 2019.

Suomen harjoittelukoulujen verkoston eNorssin johtoryhmän jäsen elokuusta 2015 - elokuuhun 2018.

Viikin normaalikoulun opettajien luottamusmies (OAJ) elokuusta 2013 alkaen elokuuhun 2016 saakka. Sitä ennen elokuusta 2012 varaluottamusmies. Viikin normaalikoulun suunnitteluryhmän jäsen sen uudelleen perustamisen jälkeen elokuuhun 2016 saakka (jolloin kouluun perustettiin johtoryhmä).

Opetin.fi toimitusneuvoston jäsen 2012-2014 ja myöhemmin Asiantuntijaverkosto.fi -sivuston "sparrausryhmän jäsen 2013-2017.

Tässä on listaa luottamustoimista ennen vuotta 2012:

SAK:n aikana ja puolesta (1985-1997)

Valtion nuorisoneuvosto, (nykyään valtion nuorisoasiain neuvottelukunta) 1984-95

 • varapuheenjohtaja 1984-89 (kutsu 84-86, 87-89), jäsen 1990-91
 • työvaliokunnan jäsen 1984-1991
 • kv-jaoston jäsen 1984-91

Kuva neuvotteluista VNN:n ja KMO:n (Neuvostoliitn nuorisojärjestöjen komitean) kesken, kuvassa allekirjoittaneen lisäksi mm. Markku Kauppinen (slloinen VNN:n pj) ja Ulla Helsingius (OPM:n nuorisotoimiston kv-asioiden esittelijä). Takana Jouni Backman (VNN:N kv-jaoston pj)

VNN ja KMO neuvoottelut

 • nuorisopoliittisen jaoston jäsen 1985-87
 • järjestöjaoston jäsen 1984-85, 1987-95 (jakoi vuosittain noin 40 miljoonan markan nuorisojärjestömäärärahat)
 • koulutusjaoston jäsen 1987-89
 • kuntajaoston puheenjohtaja 1990-91

Suomen nuorison viikko Puolassa järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 1985

Suomen nuorison V ystävyysviikkoa DDR:ssä järjestelleen järjestelytoimikunnan jäsen

Olen ollut Lomaliitto ry:n hallituksen jäsen vuodesta 1992 (joulukuu). Viimeinen hallituskausi alkoi 1999 ja päättyi keväällä 2002. Lomaliiton hotellikohteita ovat mm. Hotelli Korpilampi Serena, Hotelli Keurusselkä, Hotelli Lepolampi, Savonlinnan Casino, Imatran Kylpylä. Lomaliiton hallituksen jäsenenä olin edustettuna myös Savonlinnan Terveyskylpyläsäätiön edustajistossa (ja hallituksessa) ja hallituksessa sekä Kuntolomatoiminnan tutkimussäätiössä. Näissä vielä jatkoin 2003 kevääseen, kylpyläsäätiön edustajistossa aina 2005 kevääseen saakka. Lomaliitto on viety konkurssiin vuonna 2010.

Kemianliiton aikana ja puolesta (1997-2003)

SAK:n sosiaalivaliokunnan jäsenenä olin Kemianliiton edustajana heti syksystä 1997, kausi päättyi lähdettyäni Kemianliitosta 2003 keväällä. Sosiaalivaliokunta on SAK:n hallituksen asettama asiantuntijaelin sosiaalipolitiikan asioissa. Ajankohtaisia ikuisuuskysymyksiä ovat niin eläkepolitiikan kuin työttömyysturvankin asiat.

Huhtikuussa 2002 valitun SAK:n koulutusvaliokunnan Verkko-oppimisen työryhmän puheenjohtaja. Myös tämän tehtävän jätin kesän 2003 aikana. Tämän työryhmän työn pohjalta on lähdetty rakentamaan SAK:n verkko-opistoa (jossa olen kehittämistyöryhmän jäsen) vuonna 2005.

SAK:n Liikkeessä! -niminen järjestäytymiskampanja ohjausryhmän jäsen. Kampanja aloitettiin syksyllä 1998. Tämä projektin voidaan sanoa olevan jatkoa vuonna 1997 toteutetulle SAK:n Pätkätyöprojektille (jossa olin myös mukana). Itse vedin kampanjan ATK- ja tutkimusasioita pohtivaa alatyöryhmää (molemmista on laadittu erilliset raportit, ATK ja tutkimus). Kampanja jatkui vuoteen 2002 saakka.

Luottamustehtävät KSL-kaudella 2003-2008

 • KSL:n edustajana Verkko-opiskelun opintoviikko -työryhmän jäsen,
 • Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö 2005 Kerholla kansalaiseksi -hankkeen valmisteleva ja toteutusta seuraavan työryhmän jäsen 2006-2008
 • Opintokeskukset.fi -työryhmän vetäjä 2009-2010

Kansan Sivistystyön Liitto ry, hallituksen jäsen vuodesta 1997 ja varapuheenjohtaja vuosina 2001-2004 kevät. Vuoden 2003 syksyllä siirryin käytännössä KSL:n palvelukseen, jonka jälkeen pidättäydyin hallitustyöskentelystä.Vuonna 2004 palkkaus KSL:oon päätti hallitusjäsenyyden.

Toimiminen Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston rehtorina syyskuusta 2003 lähtien on tarkoittanut käytännössä opistoa ylläpitävän kannatusyhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävien hoitamista. Rehtorin tehtävät jätin syyskuussa 2011. Lisäksi se on tuonut Helsingin Työväen Sivistystyö HTS ry:n (järjestö)sihteerin (ja taloudenhoitajan) tehtävät syksystä 2003 lähtien. HTS ry on laitettu pöytälaatikkoon vuonna 2011 kaupungin tuen loputtua.

Vanha opintojärjestötaustakin löytyy: KSL:n Vaasan opintojärjestön toimikunnan jäsenyys 1979-80

Asukastoiminnassa vuodesta 1992 aina vuoden 2011 loppuun saakka

 • Ränkitie 1-3 asukkaiden varaluottamusmies syksy 1992-93, talotoimikunnan sihteeri syksy 1992-93, luottamusmies 1994-95 ja 1999 ja 2000-2002 kesään, talkoo-osuuskunnan puheenjohtaja 1995,
 • VVO:n Helsingin alueen alueneuvoston jäsen (VVO:n asukasedustajiston jäsen) 2001-2002 kesä
 • Fallkullaan rakennettavan HASO Tasasointu -kohteen rakennusajan asukasedustaja työmaakokouksissa 2003-4.
 • HASO Tasasoinnun talotoimikunnan puheenjohtaja kauden 2004-2006 ja vuoden 2007 alun (31.1.07 saakka). Talotoimikunta muuttui talohallitukseksi keväällä 2006.
 • (Hgin kaupungin omistaman) Korkotukiasunnot Oy:n hallituksen jäsenyys 2005-2007 ja keväästä 2007
 • Roihuvuoren Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen kevääseen 2009 saakka.
 • Vuokralaisten Keskusliiton hallituksen jäsenyys 2005-2010 ja varapuheenjohtaja vuosina 2006-2010 (10.4.2010 saakka).
 • Pihlajiston Kiinteistöt Oy:n Metsänhoitajankatu 2-3 -kohteen talotoimikunnan puheenjohtaja keväästä 2007 alkaen vuoden 2011 loppuun

Opiskelijamaailmassa 1980-luvulla (1980-1985)

 • Suomen Teiniliiton hallituksen jäsen 1980
 • Koululaisjärjestöjen ja Keskiasteen Opiskelijajärjestöjen Keskusliiton KKL:n hallituksen jäsen 1982-83, varapuheenjohtaja 1983
 • Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n hallitus 1982-85, puheenjohtaja 83-85 - kultainen ansiomerkki, saatu ensimmäisenä opiskelijana HYK:n 60-vuotisjuhlassa
 • SMLOL:n hallituksen varajäsen alkuvuoden 1984
 • Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan (HYY) sosiaalijaoston jäsen 1981-83, varapuheenjohtaja 1983 keväälle saakka
 • Valtion opintotukilautakunnan varajäsen 1983
 • Helsingin Yliopiston rakennussuunnittelutoimikunnan jäsen 1983-84
 • Helsingin Yliopiston kemian opintotoimikunnan jäsen 1984-86
 • Helsingin Yliopiston Kemian laitoksen tutkinnonuudistustyöryhmän jäsen 1984-86 Akavalaisen Suomen Kemistiliiton opiskelijatoimintaa 1983-1985
 • HYKO:n eli Helsingin Yliopiston Kemian Opiskelijat -jaoston perustajajäsen ja puheenjohtaja 1983-85 - nykyään nimeltään LAHO eli Luonnontieteiden Akateemisten Helsingin opiskelijajaosto
 • Suomen Kemistiliiton koulutusjaoston jäsen 1984-1985

Kansalaisjärjestöjen luottamustehtäviä 1980-luvun lopulta ja 2000-luvulta

 • Suomen Rauhanpuolustajien keskusvaltuusto 1982-83
 • Pohjola-Nordenin valtuusto 1984-85
 • Suomen Festivaaliyhdistyksen työvaliokunnan jäsen 1988-, hallituksen jäsen 1990-, osallistuin maailman nuorison ja opiskelijoiden festivaaleille Moskovassa ja Pohjois-Koreassa 1989 (YLE:n arkiston juttu)
 • Äkson-kampanjatoimikunnan jäsen 1988-90loka
 • Nuorisoinstituuttitoimikunnan jäsen 1989 syksy-1990 kevät
 • Allianssi ry:n nuorisopoliittinen jaoston puheenjohtaja vuosina 1998-1999, kehittämisjaoston vrapuheenjohtaja vuonna 200 ja jäsen vuonna 2001 ja nuorisopoliittinen jaoston jäsen vuonna 2002
 • Allianssin edustajana MMM:n nimeämässä Maaseutupolitiikan nuorten teemaryhmän työssä 1999-2003, I teemaryhmässä pj, II ja III teeryhmässä vpj
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun alumniyhdistyksen puheenjohtaja 2006 lopulta alkaen vuoden 2008 loppuun.
 • Punavihreämpi Tulevaisuus ry, energiapoliittinen yhdistys, pääsihteeri
 • Karl Marx -seuran hallituksen jäsen/varajäsen vuosina 2009-2012

Varhaisnuorisotoiminnan luottamustoimet

 • Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL:n varapuheenjohtaja ja SDPL:n työvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 1997-2002
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämistä koordinoivan neuvottelukunnan jäsen 2003-2006
 • Lasten Toiminnan Tukisäätiön puheenjohtaja vuodesta 1997 kevääseen 2010.
 • Lasten Tuki ry:n puheenjohtaja vuodesta 2006 vuoden 2010 kevääseen.

Vasemmistoliitossa

 • Vasemmistoliiton nuorisopoliittinen jaosto kevät 1993-95
 • Vasemmistoliiton ay-jaosto 1995-96
 • Vasemmistoliiton puoluehallitus syksy 1998 - toukokuu 2004 (SDPL:n edustaja)

Päivitetty 6.5.2023