Koulutus

Yhteystiedot

Ari Myllyviita
Haakoninlahdenkatu 3 C 39
00590 HELSINKI
ari@myllyviita.fi
ari.myllyviita@helsinki.fi
puhelin 044 3039 282

Opinnäytteet yms.

Kasvatustieteen sivulaudaturin pro gradu 2011

"Ubiikki opetusharjoittelu" 3,61 Mb

Filosofian maisterin tutkinnon pro gradu elokuussa 2005

Pro gradu: "Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus" 5.98 Mb. Kehittämistutkimuksena toteutetun pro gradun kohteena oli www-sivusto.

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyö syksyllä 2003

Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön metodologinen perusta oli Grounded Theory. Ydinkäsitteen hakeminen oli yksi merkittävä vaihe tutkimusprosessissa. Tämä ydinkäsite, kvasi-interaktio, iski silmään ITK03-tapahtumassa Hämeenlinnassa HAMK:in, Hämeen ammattikorkeakoulun Enqvistin Jounin ja Aarnion Helenan luennossa "Kvasi-interaktiosta todelliseen dialogiin verkkotyöskentelyssä: tutkimustuloksia". Lyhennelmä tästä luennosta löytyy netistä. Yhteisöpedagogin opinnoista enemmän opiskelun omilla sivuillani. Itse opinnäytetyö: "Internet ja kansalaistoiminta" 4.43 Mb,

Toimitsijatutkinnon loppuityö marraskuussa 2001

Ensimmäinen lopputyö liittyy toimitsijatutkinnon suorittamiseen. Tämä on ay-toimihenkilötutkinnon lopputyö: "Toimitsijan ja aktiivin vuorovaikutussuhde" 2.81 Mb

Päivitetty 19.9.2010