Koulutus

Yhteystiedot

Ari Myllyviita
Haakoninlahdenkatu 3 C 39
00590 HELSINKI
ari@myllyviita.fi
ari.myllyviita@helsinki.fi
puhelin 044 3039 282

Työhistoriani

Kesästä 2020 olen toiminut oman toinen ohella TutorHousessa yksityisopettajana, painopiste on ollut abikursseissa.

Tammikuussa 2020 minut nimettiin YTL:n (Ylioppilastutkintolautakunta) kemian sensoriksi. Olen jo vuosia (keväästä 2016) toiminut MAOL:n kemian pisteytystyöryhmän jäsenenä. Myöskeväästä 2016 lähtien olen toiminut YLE:n AbiTreenit -lähetyksessä kemian ylioppilaskokeen kommenttaattorina.

Elokuusta 2018 vuoden loppuun projektitutkijana PIRE-hankkeessa. Aluksi 100%, sitten 80%:sti kasvatustieteellisessä tiedekunnassa töissä. Osa työajasta oli väitöskirjan työstämistä.

Tammikuusta 2017 oman työn ohella vieraileva tutkija Johannesburgin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunnan tutkimuskeskuksessa (Research Associate, the Centre for Education Practice Research, Faculty of Education, University of Johannesburg, South Africa). Nimitys päättyi vuoden 2019 lopussa.Tämä aikana julkaistiin mentoroinnin itseopiskeluaineisto,yksi laaja artikkeli, jossa verrattiin Etelä-Afrikan ja Suomen luokanopettajakoulutuksia.

Vuodesta 2013 lähtien olen ollut oppikirjoilija eOppi-nimisessä kustantamossa. Tuolloin alkoi maaliman ensimmäinen ainoastaan sähköisen lukion kemian oppikirjan työstäminen.

Toukokuusta 2014 olen toiminut kemian ja matematiikan lehtorina ja opettajakouluuttajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Elokuusta 2016 kevään 2019 loppuun koulun johtoryhmän jäsen, vastuualueena hankkeet (hankekoordinaattori).

10.11..2014 koulutuksen jälkeen sain toimia sähköisen ylioppilaskokeen Digabi-hankkeen kouluttajana.

Olin päätoimisena kemian opettajana sekä opettajakouluttajana Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa määräaikaisena vuoden 2012 heinäkuun loppuun saakka (1.8.2009 alkaen), jonka jälkeen työsuhteeni muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi (toukokuun 2014 loppuun saakka).

Opintovapaani päätin em. Viikin normaalikoulun työn yhteydessä ja työsuhteeni KSL:oon 31.7.2011.

Elokuusta 2008 jäin opintovapaalle - aloitin väitöskirjaopinnot. Alun hoidin aikuiskoulutustuella, mutta 21.10.2008 sain viran Hgin Yliopiston Viikin normaalikoulun päätoimisena kemian tuntiopettajana 1.6.2009 saakka. Virkaan liittyi kemian opetuksen lisäksi opettajaharjoittelijoiden ohjaus.

Opintovapaani aikana vastuullani oli Kemian opetuksen keskuksen (KEMMA) Kemian opetuksen päivien 2009 järjestelyt. Toimin koordinaattorina, valtakunnalliset Kemian opetuksen päivät 2009 järjestettiin 16.-17.4.2009 Helsingissä, Kemian laitoksella. Samalla tuotin Kemian opetuksen keskuksen uudet nettisivut ja käynnistin opettajakoulutusyksikön sivujen uudistamisen.

Vuoden 2007 alusta alkaen toimin KSL-Tietoverkko -yksikön vetäjänä ja KSL:n kehittämispäällikkönä. Syksy 2006 on ollut KSL-Tietoverkon kehittämistä ja rakentamista.

Vuoden 2004 alusta alkaen jatkoin HYO:n rehtorina (työtodistus) ja KSL:n kurssituottajana aina vuoden 2006 loppuun saakka.

Lokakuun alusta 2003 vuoden loppuun olin Kansan Sivistystyön Liitossa (puolipäiväisenä) Helsingin Yhteiskunnallisen Opiston rehtorina. Opintojeni ohella kesän 2003 jälkeen toimin ATK-tuntiopettajana mm. SAK:n Kiljavan opistolla ja Rakennusliiton Siikaranta-opistolla. Lisäksi toimin tutorina SAK:n verkko-ay-koulussa.

Syksystä 1.10.1997 alkaen 25.4.2003 saakka olin Kemianliiton järjestösihteerinä. Toimenkuvaan kuuluvat mm. nuorisoasiat, sosiaalipoliittiset kysymykset sosiaaliturvasta aina eläkepolitiikkaan saakka, tietohallintoon liittyvät asiat. Liiton internet-sivujen ylläpito oli vastuullani kaksi vuotta vuoden 2001 loppuun saakka. Vastuullani oli myös mm. sähköisen viestinnän kurssien veto (Internet ja www-sivujen teko). Kemianliiton ja Tekstiili- ja vaatetustyöväenliiton fuusiossa panokseni näkyi sääntötyöryhmän sihteerinä.

Elokuun 1997 Eduskunnassa kansanedustaja Anne Huotarin avustajana. Tehtävänä oli selvityksen tekeminen työnantajien välillisistä työvoimakustannuksista.

Syksystä 1996 alkaen suunnittelijana SAK:ssa. Toimenkuva lähinnä johdon avustajan toimenkuva. Kevään 1997 tärkeimmät projektit ovat olleet SAK:n Emu-projekti (päättyy 31.7.97) ja SAK:n hallituksen asettaman työväenlehtityöryhmän työ (selvitys työväenlehtien tilasta, loppuraportti valmistui 11.4.97). Muiden tehtävien ohella myös SAK:n ATK-tukihenkilö vuodesta 1996 alkaen.

Järjestötoimitsijana SAK:ssa 1.11.1986 alkaen. Välillä (vuoden 1991) olin siviilipalveluksessa Svenska Österbottens Folkakademissa (SÖFF) ja SAK:n toteuttaman ja onnistuneen Työntekijäin Terveysprojektin projektisihteerinä 1.11.1994-15.8.1995 välisen ajan. Projektin loppuraportti.

Järjestösihteerinä Suomen Demokraattisessa Nuorisoliitossa (SDNL) 1.5.1985-31.10.1986.

Kemian tuntiopettaja Helsingin Kaupungilla (Etelä-Kaarelan lukio) syksy 1984-kevät 1985

Kausiapulaisena SKDL:n keskustoimistossa 15.4.-18.5.82 välisenä aikana.

Kesäharjoittelijana Medica Oy:n analyyttisessä tuotekehittelylaboratoriossa kesällä 1984 2kk.

Laboratoriotyöntekijänä Oy Strömberg Ab:n (nyk. ABB Vaasa) materiaalilaboratoriossa (tuotevalvontaa, ympäristöpäästöjen valvontaa) kesällä 1983 3kk.

Harjoittelijana, putkielementinasentajana, koneenhoitajana Vaasassa Oy Wiik & Höglund Ab:ssa (nyk. KWH Pipe Oy) vuosina 1979-82 kesäisin yhteensä 12 kuukautta - osin myös 3-vuorotyössä.

Päivitetty 2.7.2017