Kemikaaliturvallisuus koulutus


Kemikaaliturvallisuus koulussa on Opetushallituksen henkilöstökoulutus -rahoituksella toteutuva kemikaalivarastonhoitajien ja kemikaaliturvallisuudesta vastaavien henkilöiden koulutushanke.

Kemikaalivaraston hoitajien koulutuksia on toteutettu (OpH-rahoitus) hankkeen puitteissa ensi kertaa vuosina 2018-19 ja nyt 2022-23. Ensimmäisellä kerralla koulutukseen osallistui yli 500 opettajaa ja tällä kertaa koulutukseen tullee osallistumaan yli 300 opettajaa – koulutukset ovat järjestään olleet täynnä, varsinkin etänä toteuttavat koulutukset. Lisäksi uuteen jatkokoulutukseen osallistunee lähes 100 opettajaa. Lisäksi toisen hankkeen puitteissa on toteutettu rehtoreille kohdennettuja webinaareja.

Muina aikoina kemikaalivaraston hoitajien koulutuksia on järjestänyt ChemEdu omina kursseina tai yhteistyössä kuntien sekä MAOL:in ja sen paikallisten MAOL-kerhojen kanssa.