Kemikaaliturvallisuus koulussa -hanke


Kemikaaliturvallisuus koulussa on Opetushallituksen henkilöstökoulutus -rahoituksella toteutuva kemikaalivarastonhoitajien ja kemikaaliturvallisuudesta vastaavien henkilöiden koulutushanke.

Hankkeen aineiston työstäminen koulutuksia varten on jo aloitettu. Koulutukset ajoittuvat syksylle 2022 ja keväälle 2023. Kiinnostuneet MAOL:in paikalliskerhot voivat olla heti yhteydessä kouluttajiin. Koulutuksiin liittyviä asioita käsitellään mm. tässä blogissa. Aineistot julkaistaan peda.net -ympäristössä, johon kaikilla kiinnostuneilla on pääsy.