Best of ChemEd 2021 27.-29.7.2021

Corona-epidemian takia Pohjois-Amerikan kemian opetuksen tapahtumat on järjestetty verkossa, niin tämän vuoden ChemEd-tapahtumakin. Tapahtuman piti olla Kanadassa, Guelphissa (University of Guelph) Ontariossa. Varsinainen tapaaminen on siirretty vuodelle 203, mutta nyt ollaan verkossa.

Tervetulosivu

Tiistai 27.7.

Tiistain alustuksista mielenkiintoisia ulottuvuuksia toivat:

Bob Worley and Andres Tretiakov: The Microscale Agenda: Up Close and Personal
Ariel Serkin: Using Modeling Instruction to create an equitable chemistry classroom

Bob Worley oli tuttu CLEPASS:in standiltä ASE-konferenssissta (Iso-Britannian kemian opetuksen konferenssi), jossa hän esitteli minulle CLEAPSS:in kehittelemiä mikrokemian sovellutuksia opetukseen. Tässä luennossa olisikin osa tuttuja ”CLEAPSS-sovellutuksia” ja uusia huomioita mikrokemian kokeellisissa töissä, mm. magnetismin hyödyntämisestä ilmiöiden selittämisessä ja uusien luomisessa.

Diffuusio-ilmiö

Luennossaan hän toi perustellusti Johnstonen kolmioon uuden ulottuvuuden,

Johnstonen kolmio – lisäyksenä ”Merkitys oppijan omaan elämään”.

Serkin keskittyi luennossaan kuvaamaan omaa tapaansa opettaa – suomalaisesta näkökulmasta katsottuna meillä tiedekäytäntölähtöisen opetuksen (amer. projektioppiminen) mukaista opetusta. Hän kutsuu sitä ”modeling instruction” -käsitteellä.

Jokainen luento lähestyi kemian opetusta hyvinkin eri näkökulmista, em. lisäksi esiteltiin kinestetiikkaa kemian opetuksessa, kokeellisia töitä (tässä ei juurikaan uutta), demostraatioita ja PhET-simulaatioita opetuksessa. PhET-sivusto laajenee koko ajan, niistä voisi pitää oman kurssinkin, jotta saadaan oikeasti hyötykäyttöön mahdollsimman hyvin.

PhET-kooste

Torstai 29.7.

Torstai luennoista mielenkiinnon herätti atomimallin opetusta koskeva pohdiskelu. Jo aiemminkin asiasta kuullut ja itsekin samoilla linjoilla olevana hakeuduin myös ko. kehittämisryhmän postituslistoille. Käytännössä hahmotetaan atomiallien opetusta ilman Bohrin mallia (”atomimallin historian selittämistä” ja käyttämistä eri vaiheissa osana opetusta). Tästä täytyy kerätä nyt suomenkielinen materiaali.

Kts. linkki Beyond Bohr | Chemical Education (bu.edu)