Tasapainoon vaikuttavat tekijät – 14.10.2014

Tunti kului edellisellä tunnilla annettujen tehtävien läpikäyntiin. Erääseen tehtävään tuotin vuosi sitten ratkaisun LiveScribe-kynällä (audio-PDF-tiedosto). Malli löytyy kurssiympäristöstä (Yammer).