Hapot ja emäkset – 21.10.

Tunnilla käytiin läpi happo- ja emäs-teorioita. Arrheniuksen, Brönstedtin ja Lewisin teorioita. Tunnin kalvoissa ne koottuna. Lisäksi alustettiin happo- ja emäsvakion käsitteitä. Näitä lasketaan sitten jaksossa.