Lukion kemian uuden opetussuunnitelman emmeitä LOPS 2016

Lukion kemian opetussuunnitelman uudistaminen ei liene siis uudistaminen vaan päivittäminen. Kuitenkin ajattelin, että joitakin hieman isompiakin asioita voisi korjata tällä kertaa. MAOL:in kyselyn mukaan KE1-kurssin sisältö vaatii eniten muutoksia määrän osalta. Tämä olikin hyvä lähtökohta omalle esitykselle. Tämän jälkeen on paikallaan hieman uudelleen järjestää seuraavien kurssien sisältöjä ja lopuksi vielä siirtää KE5-kurssin KE4-kurssiksi. Näin uudesta KE5-kurssista saamme sisällöllisesti sellaisen, johon on mielekästä liittää kemiallisen tutkimuksen osio ja kurssin suorittamiseen laajempi tutkimus ja/tai diplomityö.

Tässä ajatuksia kurssikohtaisesti – kalvoille koottuna. Kemia_LOPS2016_MYA (pdf-tiedosto). Kaikki kommentit ovat tervetulleita. Kaikkea en ole saanut koottuna kalvoille. Tavoitteena on kuitenkin kemian opetuksen punaisen langan löytäminen – määritelmien ja kemian perusteiden kautta kokonaisuuden hallinta. Kemian perustan muodostavat tietenkin aineen rakenteen, alkuaineiden ja niistä muodostuvien yhdisteiden  hallinta sekä sidosteorioista, sidoksien rikkoutumisesta ja uusien syntymisestä lähtevä kemiallisten reaktioiden ymmärtäminen. Maustettuna kvantitatiivisella otteella ja nykyaikaisen analytiikan tekniikoilla.